Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26129 zmlúv, 272553 faktúr, 27292 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.

Na  stranke www.rzof.sk  pribudla nová agenda pre zverejňovanie Úradná Tabuľa: Stavebný úrad, ktorá vyplynula zo zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zverejňovanie dokumentov zo stavebného úradu.

V prípade záujmu o možnosť zverejňovania Dokumentov Stavebného úradu nás neváhajte kontaktovať. Bližšie informácie o cene a možnosti rozšírenia služby Vám poskytneme na emailovej adrese info@rzof.sk alebo telefonicky 00421/2/3266 3333

Teší nás možnosť Vám poskytnúť novú službu.

Kolektív EMEL Bratislava, s.r.o.

Späť na prehľad