Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13 zmlúv, 475 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Horné Plachtince.
Prehľad je prázdny