Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26518 zmlúv, 274348 faktúr, 27638 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.