Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13 zmlúv, 461 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Horné Plachtince.