Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 401 zmlúv, 3046 faktúr, 274 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  41/2022
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  11.10.2022
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • IČO
   50349287
  • Adresa
   Štefániková 15, 81105 Bratislava
 • Dátum podpisu
  10.10.2022
 • Dátum platnosti od
  10.10.2022
 • Dátum platnosti do
  31.12.2028
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  320 777,58 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy