Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 495 zmlúv, 3678 faktúr, 306 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  41/2023
 • Názov zmluvy
  DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BQF9-221-67 zo dňa 10.10.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  18.9.2023
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • IČO
   50349287
  • Adresa
   Štefániková 15, 81105 Bratislava
 • Dátum podpisu
  14.9.2023
 • Dátum platnosti od
  14.9.2023
 • Dátum platnosti do
  31.12.2028
 • Suma
  63 149,29 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  18.9.2023 08:52:29
 • Dátum zverejnenia CRZ
  18.9.2023 08:55:13
 • CRZ stav
  18.9.2023 08:52 - Stiahnuté CRZ agentom.
  19.9.2023 22:48 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy