Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 415 zmlúv, 3104 faktúr, 286 objednávok za organizáciu Veľký Grob.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  6/2023
 • Názov zmluvy
  Zmluva na servis uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  1.3.2023
 • Názov organizacie
  Veľký Grob
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Veľký Grob
  • IČO
   00306291
  • Adresa
   VeľKý Grob 272/, 92527 Veľký Grob
 • Dodávateľ

  • Názov
   A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.
  • IČO
   31359159
  • Adresa
   Drobného 27, 84101 Bratislava-Dúbravka
 • Dátum podpisu
  1.3.2023
 • Dátum platnosti od
  1.3.2023
 • Dátum platnosti do
  30.11.2026
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  1.3.2023 10:14:43
 • CRZ stav
  1.3.2023 10:14 - Stiahnuté CRZ agentom.
 • Prílohy