Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26517 zmlúv, 274347 faktúr, 27638 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Zapojené obce a organizácie