Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 24998 zmlúv, 264827 faktúr, 25121 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.
Zapojené obce a organizácie