Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22639 zmlúv, 240289 faktúr, 22067 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Zapojené obce a organizácie