Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20582 zmlúv, 218226 faktúr, 19675 objednávok. Do projektu sa zapojilo 294 organizácií.
Zapojené obce a organizácie