Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 24190 zmlúv, 255900 faktúr, 23981 objednávok. Do projektu sa zapojilo 301 organizácií.
Zapojené obce a organizácie