Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 43 zmlúv, 489 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Vieska.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
001/2018ZmluvaObec VieskaIng. Ľudovít Vi 330,00Detail
2017000005FaktúraMetal Servis ReObec Vieska 2,97Detail
2017000004FaktúraMinisterstvo vnObec Vieska 90,00Detail
1617900584FaktúraObec VieskaEMEL Bratislava 32,40Detail
2421105454FaktúraObec VieskaOrange Slovensk 38,00Detail
2017002012FaktúraObec VieskaKEO 134,83Detail
5104678065FaktúraObec VieskaSlovak Telecom 29,99Detail
33073811FaktúraObec VieskaINPROST s.r.o. 67,60Detail
2171276373FaktúraObec VieskaStVPS a.s. 4,32Detail
2171276372FaktúraObec VieskaStVPS a.s. 17,29Detail