Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1830 zmlúv, 9636 faktúr, 3797 objednávok za organizáciu Veľký Meder.
Prehľad je prázdny