Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 36 zmlúv, 393 faktúr, 13 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Prehľad je prázdny