Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 79 zmlúv, 5535 faktúr, 4 objednávok za organizáciu Obec Polomka, s.r.o..
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 79 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
6/2020Servisná zmluva č. SZ2020/41/HY/ZS8.4.20208.4.2020 0,00 0,00Obec Polomka s.r.o.Agroservis - Stred s.r.o.Áno23.4.2020
5/2020Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 43001246305.3.20205.3.2020 9 248,00 11 097,60Obec Polomka s.r.o.Stredoslovenská distribučná , a.s.Áno31.3.2020
4/2020Zmluva o nájme gastro zariadenia č. 5283528.2.202028.2.2020 0,00 0,00Obec Polomka s.r.o.RYBA Košice spol. s r.o.Áno2.3.2020
3/2020Zmluva o dielo č. ZOD 3/2020 "Požiarna zbrojnica Polomka - stavebné úpravy II"18.2.202018.2.202018.2.2020 13 802,04 16 562,45Obec PolomkaObec Polomka s.r.o.Áno19.2.2020
2/2020Zmlluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb25.1.202025.1.2020 0,00 0,00Obec Polomka s.r.o.Slovak Telekom a.s.Áno28.1.2020
1/2020Mandátna zmluva č.2332/2020 o vykonaní niektorých činností spojených s prevádzkovaním lotériových hier a o vykonávaní niektorých činností spojených s poskytovaním nelotériových služieb15.1.202015.1.2020 0,00 0,00Obec Polomka s.r.o.TIPOS a.s.Áno15.1.2020
11/2019Dodatok č. 2 k Zmluve na odber povrchovej vody č. 2017/12/148 zo dňa 08.12.201730.10.201930.10.2019 0,00 0,00Obec Polomka s.r.o.Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.Áno30.10.2019
10/2019Dodatok č. 1 - Nové úplne znenie Mandátnej zmluvy k Mandátnej zmluve o prevádzkovaní stávkovej kancelárie a o predaji žrebov okamžitých lotérií a o overovaní a vyplácaní výhier z nich systémom ON LINE1.4.20191.4.2019 0,00 0,00Obec Polomka s.r.o.NIKÉ, s.r.o.Áno9.9.2019
9/2019Dodatok č. 1 k Zmluve na odber povrchovej vody č. 2017/12/148 zo dňa 08.12.201722.8.201922.8.2019 0,13 0,15Obec Polomka s.r.o.Slov.vodohos.podnik,š.p. OZ Banská BystricaÁno23.8.2019
8/2019Zmluva o dielo č. 6/2019/ZoD Polomka - Hámor - chodník pozdĺž cesty I/669.8.20199.8.20199.4.2021 353 791,83 424 550,20Obec Polomka s.r.o.Obec Polomka s.r.o.Áno9.8.2019
7/2019Zmluva o dielo č. ZoD č. 4/2019 "Prístavba ZŠ súp. č. 1243, časť dielne-stavebné úpravy"4.7.20194.7.201930.11.2019 14 887,69 17 865,23Obec Polomka s.r.o.Obec PolomkaÁno9.7.2019
6/2019Zmluva o dielo č. 0406/1918.6.201918.6.201921.10.2019 17 000,00 20 400,00Obec Polomka s.r.o.SATUREL, s.r.o.Áno24.6.2019
5/2019Zmluva o dielo č. 2/2019/ZoD17.6.201917.6.201917.10.2019 50 000,00 60 000,00Obec PolomkaObec Polomka s.r.o.Áno17.6.2019
4/2019Zmluva o dielo č. 1/2019 ZoD uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka27.5.201927.5.201927.9.2019 3 433,70 4 120,44Obec PolomkaObec Polomka s.r.o.Áno27.5.2019
3/2019Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. zmluvy: 9/20195.4.20195.4.201931.5.2019 600,00 0,00Obec Polomka s.r.o.Ing. Zuzana KováčováÁno5.4.2019
2/2019Zmluva o dielo č. 2019/030118.3.201918.3.201915.5.2019 12 413,00 14 895,60Obec Polomka s.r.o.Najkrajšie ihriská s.r.o.Áno18.3.2019
1/2019Mandátna zmluva o predaji žrebov okamžitých lotérií a o overovaní a vyplácaní výhier z nich systémom ON LINE uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka22.11.201822.11.2018 0,00 0,00Obec Polomka s.r.o.NIKÉ, s.r.o.Nie7.2.2019
2018/016Zmluva o poskytovaní služby-Snehové spravodajstvo v zimnej sezóne 2018/20197.12.20187.12.201830.4.2019 0,00 0,00Obec Polomka s.r.o.Katarína LizuchováÁno31.12.2018
4/2018Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu1.5.20181.5.2018 0,00 0,00Obec Polomka s.r.o.ELEKOSÁno25.6.2018
ZO/2018A9038-1Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa18.6.201818.6.2018 35,00 42,00Obec Polomka s.r.o.osobnyudaj.sk,s.r.o.Áno21.6.2018
5/2014Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 5/2014 Športový areál Polomka - úpravy na in.line korčuľovanie, bicyklovanie a rekreačný beh28.5.201828.5.201830.6.2018 22 802,50 27 363,00Obec PolomkaObec Polomka s.r.o.Áno28.5.2018
1/2018/2Zmluva o dielo "Požiarna zbrojnica Polomka - stavebné úpravy"15.3.201815.3.201815.3.2019 27 635,87 33 163,04Obec PolomkaObec Polomka s.r.o.Áno26.4.2018
2018/800161Zmluva o dielo č. 2018/800161 na dodávku platových okien a doplnkov20.4.201820.4.20181.6.2018 2 974,64 0,00Obec Polomka s.r.o.Brikol s.r.o.Áno20.4.2018
24055Zmluva o pripojení11.4.201811.4.2018 0,00 0,00Obec Polomka s.r.o.Flexicomm s.r.o.Áno16.4.2018
3/2018Zmluva o poskytovaní audítorských služieb9.4.20189.4.201831.5.2018 600,00 0,00Obec Polomka s.r.o.Ing. Zuzana KováčováÁno9.4.2018
2/2018Zmluva o dielo6.4.20186.4.201831.5.2018 22 802,50 27 363,00Obec Polomka s.r.o.Darien s. r. o.Áno9.4.2018
6822733382Zmluva o Poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla19.2.201819.2.2018 178,85 0,00Obec Polomka s.r.o.Komunálna poisťovňa a.s.Áno4.4.2018
6822493825Zmluva o Poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla21.12.201721.12.2017 156,96 0,00Obec Polomka s.r.o.Komunálna poisťovňa a.s.Áno4.4.2018
6822483790Zmluva o havarijnom poistení motorových vozidiel21.12.201721.12.2017 565,57 0,00Obec Polomka s.r.o.Komunálna poisťovňa a.s.Áno4.4.2018
1/2018/1Kúpna zmluva č. 1/201813.2.201813.2.201830.4.2018 12 500,00 15 000,00Obec Polomka s.r.o.PREFA-STAV, s.r.o.Áno1.3.2018