Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 2083 zmlúv, 11261 faktúr, 4442 objednávok za organizáciu Veľký Meder.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 2083 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
16610/2020Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - 12200416328.7.202028.7.20204.8.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MederZápadoslovenská distribučná, a.s.Áno4.8.2020
16525/2020Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu1.8.20201.8.20204.8.2020 0,00 0,00Búda AttilaMesto Veľký MederÁno4.8.2020
15182/2020Výpoveď Zmluvy o zbere a odvoze použitého oblečenia30.6.20204.8.202030.9.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MederFCC Slovensko, s.r.o.Áno4.8.2020
16439/2020Zmluva č. 4/2020 ODP 16439/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Veľký Meder na rok 202029.7.202029.7.202015.12.2020 9 800,00 9 800,00Mestský klub vzpierania a silových športov THERMÁLMesto Veľký MederÁno30.7.2020
15267/2020Odstúpenie od zmluvy1.7.20201.7.20201.7.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MederBoros s.r.o.Áno29.7.2020
3161320005/2020Nájomná zmluva č. 3161320005/2020-202007107.7.20207.7.202031.12.2020 0,00 0,00Sztojka Ján a družka Kovácsová EvaMestský podnik bytového hospodárstvaÁno27.7.2020
3161350003/2020-20200701Nájomná zmluva č. 3161350003/2020-202007011.7.20201.7.202030.6.2020 0,00 0,00Csápai KrisztiánMestský podnik bytového hospodárstvaÁno27.7.2020
3161330005/2020-20200701Nájomná zmluva č. 3161330005/2020-202007011.7.20201.7.202030.6.2021 0,00 0,00Molnár Rácz ImrichMestský podnik bytového hospodárstvaÁno27.7.2020
3161410004/2020Nájomná zmluva č. 3161410004/2020-2020070130.6.20201.7.202030.6.2021 0,00 0,00Varga EvaMestský podnik bytového hospodárstvaÁno27.7.2020
15933/2020Zmluva o bežnom účte9.7.20209.7.202023.7.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MederUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.Áno23.7.2020
15909/2020Zmluva o poskytovaní služieb RSMM-15909/202013.7.202013.7.202023.7.2020 0,00 0,00Gabriela Olláriová - Pohrebná službaMesto Veľký MederÁno23.7.2020
15353/2020Rámcová kúpna zmluva č.127481715.6.202015.6.202015.7.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MedereD system a.s. organizačná zložka SlovenskoÁno15.7.2020
15486/2020Zmluva o poskytovaní komplexných servisných služieb1.7.20201.7.202030.6.2024 0,00 0,00Mesto Veľký MederPerfex Slovakia s.r.o.Áno15.7.2020
16492/2020Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy7.7.20207.7.202015.7.2020 209,70 209,70Mesto Veľký MederZápadoslovenská distribučná, a.s.Áno15.7.2020
15326/2020Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb6.7.20206.7.202014.7.2020 15,90 15,90Mesto Veľký MederSlovak Telekom a.s.Áno14.7.2020
15401/2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. RSSM-15401/202014.7.202014.7.202014.7.2020 1 000,00 1 000,00BANCHEM, s r.o.Mesto Veľký MederÁno14.7.2020
16727/2020Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000334/CORP/20209.7.20209.7.202014.7.2020 400 000,00 400 000,00Mesto Veľký MederUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.Áno14.7.2020
15445/2020Kúpna zmluva č. RSMM-15445/202014.7.202014.7.202014.7.2020 860,00 860,00Jankóová GabrielaMesto Veľký MederÁno14.7.2020
146/2020Rámcová zmluva č. 14624.6.202024.6.202030.6.2021 0,00 0,00Mesto Veľký MederOVD-Ovocinárske družstvoÁno29.6.2020
145/2020Rámcová zmluva č. 14524.6.202024.6.202030.6.2021 0,00 0,00Mesto Veľký MederOVD-Ovocinárske družstvoÁno29.6.2020
15047/2020Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200130011 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce24.6.202024.6.202031.12.2022 0,00 0,00Mesto Veľký MederImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRÁno25.6.2020
14689/2020Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu mesta Veľký Meder15.6.202015.6.202030.11.2020 200 000,00 200 000,00TERMÁL s.r.o.Mesto Veľký MederÁno24.6.2020
14485/2020Zmluva o združenej dodávke plynu - kategória Maloodber3.6.20203.6.202024.6.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MederZSE Energia , a.s.Áno24.6.2020
14486/2020Zmluva o združenej dodávke plynu - kategória Maloodber3.6.20203.6.202024.6.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MederZSE Energia , a.s.Áno24.6.2020
14487/2020Zmluva o združenej dodávke plynu - kategória Maloodber3.6.20203.6.202023.6.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MederZSE Energia , a.s.Áno23.6.2020
14488/2020Zmluva o združenej dodávke plynu - katagória Maloodber3.6.20203.6.202023.6.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MederZSE Energia , a.s.Áno23.6.2020
14484/2020Zmluva o nájme dopravného prostriedku5.6.20205.6.20205.6.2021 1 000,00 1 000,00Mesto Veľký MederMŠK Veľký Meder, s.r.o.Áno23.6.2020
14480/2020Zmluva o nájme dopravného prostriedku5.6.20205.6.20205.6.2021 500,00 500,00Mesto Veľký MederMŠK Veľký Meder, s.r.o.Áno23.6.2020
14519/2020Zmluva č. 45-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie16.6.202016.6.20201.12.2020 1 500,00 1 500,00Mesto Veľký MederTrnavský samosprávny krajÁno22.6.2020
6211674281Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia25.4.202025.4.202022.6.2020 503,91 503,91Mesto Veľký MederSlovak Telekom a.s.Áno22.6.2020