Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1872 zmlúv, 9931 faktúr, 3928 objednávok za organizáciu Veľký Meder.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 1872 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
17695/2019Zmluva o dielo na stavebné práce17.9.201917.9.201931.12.2019 70 280,42 70 280,42Mesto Veľký MederStavebniny NK, s.r.o.Áno20.9.2019
17734/2019Zmluva o združenej dodávke plynu č. 94093265686.9.20196.9.201920.9.2019 0,00 0,00Mesto Veľký MederZSE Energia, a.s.Áno20.9.2019
17733/2019Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny číslo: 5100010044_2018/20196.9.20196.9.201920.9.2019 0,00 0,00Mesto Veľký MederZSE Energia, a.s.Áno20.9.2019
17577/2019Dodatok č. 1 k Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2018-39/S57313.9.201913.9.201920.9.2019 0,00 0,00Mesto Veľký MederMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ing. László Sólymos, ministerÁno20.9.2019
11337-1/2019Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Veľký Meder na rok 201917.9.201917.9.201915.12.2019 0,00 0,00Reformovaná kresťanská cirkevMesto Veľký MederÁno20.9.2019
17237/2019Zmluva o dielo č. 20198056.9.20196.9.201931.8.2020 13 140,00 13 140,00Mesto Veľký Mederenergium s.r.o.Áno18.9.2019
17608/2019Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 018 201913.9.201913.9.201918.9.2019 15 000,00 15 000,00Mesto Veľký MederEUFC SK, s.r.o.Áno18.9.2019
17576/2019Rámcová zmluva č. 146/201930.8.201930.8.201930.6.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MederOVD - ovocinárske družstvoÁno18.9.2019
17614/2019Rámcová zmluva č. 145/201930.8.201930.8.201930.6.2020 0,00 0,00Mesto Veľký MederOVD - ovocinárske družstvoÁno18.9.2019
17037/2019Zmluva o zriadení vecného bremena16.9.201916.9.201917.9.2019 0,00 0,00Mesto Veľký MederMONTAPRESS s.r.o.Áno17.9.2019
2/10000131722Zmluva č.:2/10000131722 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou23.8.201923.8.201931.12.2050 5,00 5,00Mesto Veľký MederZápadoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. / 36550949Áno6.9.2019
17249/2019Dodatok ku kúpnej zmluve č. 16359/201930.8.201930.8.20196.9.2019 0,00 0,00Mesto Veľký MederS.K.Glass - Karol SiposÁno5.9.2019
17090/2019Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160330003 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca2.9.20192.9.20195.9.2019 0,00 0,00Mesto Veľký MederImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRÁno5.9.2019
20082019Darovacia zmluva20.8.201920.8.201921.8.2019 200,00 200,00Mestský klub vzpierania a silových športov THERMÁLMesto Veľký MederÁno21.8.2019
16102/2019Kúpna zmluva č. RSMM 16102/201914.8.201914.8.201921.8.2019 1 170,00 1 170,00Sobek Milan a Sobeková ZuzanaMesto Veľký MederÁno21.8.2019
16936/2019Dohoda o ukončení zmluvy a uznaní dlhu Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok16.8.201916.8.201931.8.2019 0,00 0,00Perfex Slovakia s.r.o.Mesto Veľký MederÁno21.8.2019
16937/2019Zmluva o prenájme kopírovacích zariadení a o poskytovaní súvisiacich plnení19.8.201919.8.201921.8.2019 0,00 0,00Mesto Veľký MederCANTON spol.s r.o.Áno21.8.2019
16413/2019DODATOK č. N20170320001D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014+: 312041A136 zo dňa 20.03.20175.8.20195.8.201915.8.2019 0,00 0,00Mesto Veľký MederImplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRÁno15.8.2019
16040/2019Nájomná zmluva č. RSMM-16040/201923.7.20191.8.201912.8.2019 0,00 0,00PANTA RHEI, s.r.o.Mesto Veľký MederÁno12.8.2019
5190036680Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31.7.20191.8.201931.1.2020 6,50 6,50Mesto Veľký MederKomunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance GroupÁno7.8.2019
16520/2019Zmluva o dielo na stavebné práce5.8.20195.8.201931.12.2019 41 658,20 41 658,20Mesto Veľký MederStavebniny NK, s.r.o.Áno7.8.2019
16417/2019Zmluva o dielo31.7.201931.7.201930.11.2019 23 965,80 23 965,80Mesto Veľký MederGAS-MOUNT s.r.o.Áno2.8.2019
3161192/2019Nájomná zmluva č. 3161192/2019-201907011.7.20191.7.201930.6.2022 0,00 0,00Lakatosová ZlataMesto Veľký MederÁno1.8.2019
330010061/2019Nájomná zmluva č. 330010061/2019-2019080130.7.201930.7.201931.12.2022 1 046,40 1 046,40Kázmér SilviaMesto Veľký MederÁno1.8.2019
16408/2019Dohoda o ukončení zmluvy27.7.201927.7.201931.7.2019 0,00 0,00Mesto Veľký MederCompose Group, s.r.o.Áno31.7.2019
16358/2019Zmluva o dielo30.7.201930.7.201923.8.2019 16 721,66 16 721,66Mesto Veľký MederStavebniny NK, s.r.o.Áno31.7.2019
16359/2019Kúpna zmluva30.7.20191.8.201931.8.2019 25 063,20 25 063,20Mesto Veľký MederS.K.Glass - Karol SiposÁno31.7.2019
16335/2019Zmluva o dielo30.7.201930.7.201915.9.2019 33 521,10 33 521,10Mesto Veľký MederStavebniny NK, s.r.o.Áno31.7.2019
16257/2019Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia9.7.20199.7.201931.8.2019 700,00 700,00Mesto Veľký MederMTB-Iron Maiden Tribute Band Slovakia - Peter FazikaÁno30.7.2019
16256/2019Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia9.7.20199.7.201931.8.2019 800,00 800,00Mesto Veľký MederOravia Deep Purpie hudobná produkcia, Tomáš ĎaďoÁno30.7.2019