Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 16 zmlúv, 2289 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Školská jedáleň a vývarovňa Dunajská Lužná.
Prehľad je prázdny