Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 158 zmlúv, 2635 faktúr, 368 objednávok za organizáciu Obec Čoltovo.
Prehľad je prázdny