Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 169 zmlúv, 2786 faktúr, 541 objednávok za organizáciu Uzovská Panica.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 169 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
190620Zmluva o partnerstve19.6.20201.7.202030.6.2021 0,00 0,00Uzovská PanicaOZ ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvojÁno22.6.2020
93/2020/04Zmluva o vývoze, príjme a čistení zvážaných odpadových vôd uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov18.5.202020.5.2020 0,00 0,00Uzovská PanicaStredoslovenská vodárenska spoločnosťÁno20.5.2020
Dodatok č.1k zmluve o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoci inej FO23.12.20191.1.202031.12.2020 0,00 0,00Uzovská PanicaOPATRÍME VÁS n.o.Áno31.12.2019
9122019Zmluva o dielo9.12.20199.12.2019 0,00 10 171,04Uzovská PanicaBanet s.r.o.Áno31.12.2019
Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 63170118.12.20191.1.2020 0,00 0,00Uzovská PanicaBrantner Gemer s.r.o.Áno20.12.2019
Dodatok č. 4Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služby č. 16130118.12.20191.1.2020 0,00 0,00Uzovská PanicaBrantner Gemer s.r.o.Áno20.12.2019
1010590501Zmluva o poskytovaní verejných služieb3.12.20193.12.20193.12.2021 0,00 0,00Uzovská PanicaSlovak Telecom a.s.Áno4.12.2019
VK/19/11/001Zmluva o poskytnutí služieb8.11.20191.1.2020 0,00 0,00Uzovská PanicaKOMENSKY, s.r.o.Áno12.11.2019
8009730819Zmluva o pripojení do distribučnej siete3.9.20193.9.20193.9.2021 0,00 0,00Uzovská PanicaSPP-distribúcia, a.s.Áno6.9.2019
24082019Zmluva o reklame15.8.201924.8.201925.8.2019 150,00 150,00Uzovská PanicaMolimpex s.r.o.Áno3.9.2019
007/2019Zmluva o dielo č. 007/2019 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka20.8.201920.8.201930.9.2019 10 950,00 13 140,00Uzovská PanicaSTAV LP s.r.o.Áno21.8.2019
19072019Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb19.7.201919.7.201919.7.2021 0,00 0,00Uzovská PanicaSlovak Telecom a.s.Áno29.7.2019
24072019Zmluva o poskytovaní služieb reklamy24.7.201924.7.201924.7.2020 0,00 120,00Uzovská PanicaDatabanka firiem s.r.o.Áno24.7.2019
PMS/19/07/0136Zmluva o poskytovaní služby - PERISKOP pre riaditeľov MŠ1.7.20191.7.2019 0,00 0,00Uzovská PanicaPeriskop s r.o.-člen Komensky GroupÁno12.7.2019
28062019Zmluva na vývoz odpadových vôd zo septikov z obce Uzovská Panica28.6.201928.6.201927.6.2020 0,00 0,00Uzovská PanicaTRADE-AGRO-TRANSPORT Jozef KrkoškaÁno9.7.2019
13062019Zmluva o vykonaní auditu14.6.201914.6.2019 750,00 900,00Uzovská PanicaGemerAudit spol.s.r.o.Áno14.6.2019
31052019Zmluva o poskytovaní služieb reklamy31.5.201931.5.201931.5.2020 100,00 120,00Uzovská PanicaDatabanka firiem s.r.o.Áno31.5.2019
313/2019/ODDRFZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201914.5.201914.5.201931.8.2019 0,00 500,00Uzovská PanicaBanskobystrický samosprávny krajÁno14.5.2019
149412Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.6.5.20197.5.201931.8.2019 0,00 1 400,00Uzovská PanicaDobrovoľná požiarna ochrana SRÁno7.5.2019
5042019Zmluva o poskytovaní reklamných služieb uzatvorená podľa ustanovenia §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.8.4.20198.4.20198.4.2020 200,00 240,00Uzovská PanicaOnline zbierka firiem s.r.o.Áno9.4.2019
651/2019Darovacia zmluva28.2.201912.3.201931.3.2019 0,00 40,00Uzovská PanicaPierott, n.o.Áno12.3.2019
2/2019Zmluva o poskytovaní odborných poradenských a konzultačných služieb26.2.201911.3.201930.6.2019 416,66 500,00Uzovská PanicaJLM - CONSULTING, s.r.o.Áno12.3.2019
1/2019Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.30.1.201930.1.201931.12.2019 0,00 0,00Uzovská PanicaOPATRÍME VÁS n.o.Áno12.3.2019
20012019Rámcová kúpna zmluva20.1.201911.2.2019 0,00 0,00Uzovská PanicaStanislav SojkaÁno15.2.2019
ZV023/19Kúpna zmluva - rámcová7.2.20192.1.201931.12.2023 0,00 0,00Uzovská PanicaATC-JR,s.r.o.Áno8.2.2019
18012019Zmluva o prenájme detských atrakcií18.1.20198.2.201910.6.2019 99,00 99,00Uzovská PanicaBB PortalÁno8.2.2019
SKP19/01/264Zmluva o poskytovaní služieb7.2.20198.2.20191.1.1990 0,00 0,00Uzovská PanicaKOMENSKY,s.r.oÁno8.2.2019
112019Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o.7.2.20191.1.201931.12.2022 0,00 0,00Uzovská PanicaINMEDIA spol s.r.o.Áno8.2.2019
BAL-11-12-2018-SKZmluva o balíčku GDPR+ certifikáte SSL27.12.201827.12.20181.1.1999 530,00 636,00Uzovská PanicaGalileo Corporation, s.r.o.Áno2.1.2019
Dodatok č. 3Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 16 13 0120.11.20181.1.20191.1.1999 0,00 0,00Uzovská PanicaBrantner Gemer s.r.o.Áno4.12.2018