Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20636 zmlúv, 218517 faktúr, 19728 objednávok. Do projektu sa zapojilo 294 organizácií.
Zapojené obce a organizácie