Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22619 zmlúv, 240026 faktúr, 22033 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Zapojené obce a organizácie