Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21848 zmlúv, 231109 faktúr, 20986 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Zapojené obce a organizácie