Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21768 zmlúv, 230360 faktúr, 20880 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Zapojené obce a organizácie