Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26486 zmlúv, 274204 faktúr, 27623 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Zapojené obce a organizácie